Relatietherapie geeft weer verbinding en veiligheid in uw relatie

 

 

Samengestelde gezinnen

realatie coaching bij samengestelde gezinnen

In samengestelde gezinnen liggen de zaken over het algemeen lastiger dan in kerngezinnen. Het is best moeilijk om samen te leven met mensen met wie je geen biologische band hebt, die verdriet hebben over een scheiding of een overleden ouder of partner, kinderen die al door anderen zijn opgevoed en die er soms maar een weekend in de twee weken zijn. En dan hebben we het nog niet eens over de aanwezigheid van ex-partners en hún nieuwe relaties.

Er is vaak sprake van:

 • een stiefouder die zich buitengesloten kan voelen of gevoelens van jaloezie kent op de kinderen of de ex van de partner
 • verdriet: de gezinsleden hebben in een eerder stadium afstand moeten doen van hun vertrouwde omgeving en relaties
 • verschillende gewoontes die op elkaar afgestemd moeten worden: twee systemen met ieder hun eigen gewoontes moeten samengevoegd worden
 • loyaliteiten: de loyaliteit van de bloedband is over het algemeen sterker dan die van de stiefband. Ook de loyaliteit naar de uitwonende ouder. Dit kan tot pijnlijke situaties leiden
 • een ouder die zich tussen zijn/haar kinderen en partner in voelt staan en het gevoel heeft aan beide zijden tekort te schieten.

Daarnaast is er de pijn van nooit een kerngezin te kunnen zijn; samengestelde gezinnen hebben hun eigen, specifieke dynamiek. Het is niet voor niets dat tweederde van de samengestelde gezinnen binnen een paar jaar weer uiteen gevallen is. Met alle verdriet en narigheid van dien, voor alle partijen.
Gelukkig is er ook hoop! Als het gezin de fases van gezinsvorming goed doorloopt, kan samen leven in een samengesteld gezin heel goed gaan en kunnen er hechte relaties ontstaan. Daarbij kunnen alle leden leren van de situaties die zich voordoen en zelfs profiteren van juist ook de verschillen die er zijn. Dit kost echter tijd: het blijkt dat bij het samengaan van twee gezinnen, vier tot zeven jaar nodig is voordat er weer een evenwicht wordt ervaren.

Behalve tijd, kost het ook extra energie en inzet om dit te kunnen bereiken en daarbij is begeleiding van iemand buiten het gezin zeker geen overbodige luxe! Het is zelfs aan te bevelen om hier in een vroeg stadium mee te beginnen en niet te wachten totdat zich serieuze problemen aandienen en het misloopt.
Als Emotionally Focused couple Therapy therapeut en Stiefplancoach kan ik deze begeleiding bieden. Vanuit mijn kennis over samengestelde gezinnen en mijn eigen ervaring hiermee, kan ik helpen om ieder zijn/haar plek te laten vinden binnen dit nieuwe gezin, met respect voor de verschillende inbreng die een ieder heeft.

Stiefplan

Een stiefplan is een plan waarin je aan de hand van een aantal onderwerpen in gesprek gaat met elkaar, om zo te komen tot afspraken over hoe jullie de zaken willen regelen in jullie gezin. Een aantal onderwerpen die erin staan zijn:

 • Verliefd en verder met elkaar
 • Relatie
 • Rolverdeling ouder en stiefouder
 • De band met het kind
 • Contact met de ex-partner
 • Opvoeden in het nieuwe gezin
 • Een eigen plek in huis
 • Communicatie van en over de kinderen
 • Consequenties voor de eerder gemaakte afspraken met je ex

Dit stiefplan wordt beschreven in het boek "Hoe maak je eensucces van je nieuwe gezin?", geschreven door Corrie Haverkort, Marlijn Kooistra-Popelier en Aleide Hendrikse-Voogt. Een goed leesbaar en informatief boek, waarin je samen een stiefplan kunt maken voor jullie gezin.
Heb je hier hulp bij nodig; dan kun je contact met mij opnemen. Vaak is in een paar gesprekken al veel te bereiken. 

Test je samengestelde gezin

Je kunt hier een vragenlijst downloaden waarin de zeven kenmerken van het samengestelde gezin staan genoemd, met daarbij vragen die jullie kunnen gebruiken om in gesprek te gaan over jullie situatie.

Wil je eens een gesprek of hebben jullie hulp nodig bij jullie samengestelde gezin? Aanmelden kan via het contactformulier.