Slide Background

Een systeem is meer dan de som der delen

Privacyverklaring

Sandra de Cocq - Relatietherapie en coaching Sandra de Cocq - Relatietherapie, traumatherapie en coaching, gevestigd aan Emmakade 59  8921AG te Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

http://www.decocq-coach.nl

Westersingel 4

8913CK  Leeuwarden

+31630422609

Sandra de Cocq is de Functionaris Gegevensbescherming van Sandra de Cocq - Relatietherapie, traumatherapie en coaching. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sandra de Cocq - Relatietherapie, traumatherapie en coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Huisarts

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Sandra de Cocq - Relatietherapie, traumatherapie en coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief als je je daarvoor aangemeld hebt
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

De gegevens worden alleen ingezien door Sandra de Cocq, tenzij je schriftelijk hebt toegestemd dat deze gegevens met anderen gedeeld mogen worden. Sandra de Cocq is gehouden aan het medisch beroepsgeheim.
De gegevens worden binnen de EU verwerkt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sandra de Cocq - Relatietherapie, traumatherapie en coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sandra de Cocq - Relatietherapie, traumatherapie en coaching) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Sandra de Cocq - Relatietherapie, traumatherapie en coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en voor de wettelijke eisen van de Belastingdienst. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
  Bewaartermijn: 7 jaar
  Reden: wettelijke bewaartermijn financiële gegevens voor de Belastingdienst. Deze gegevens staan op de facturen vermeld.
 • Dossier: de wettelijke bewaartermijn is 20 jaar. Zo lang bewaar ik het dossier.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sandra de Cocq - Relatietherapie, traumatherapie en coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou/jullie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Inhoudelijke gegevens worden vanzelfsprekend niet gedeeld, tenzij je/jullie daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt/hebben gegeven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sandra de Cocq - Relatietherapie, traumatherapie en coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sandra de Cocq - Relatietherapie, traumatherapie en coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek  tot inzage door jou is gedaan, vraag wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Sandra de Cocq - Relatietherapie, traumatherapie en coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Sandra de Cocq - Relatietherapie, traumatherapie en coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.